FAPAC

Preinscripció escolar curs 2018-2019: valoració i demandes

La FaPaC ha valorat, en roda de premsa, el procés de preinscripció escolar denunciant la manca de planificació del Departament d'Ensenyament per donar una reposta improvisada a la petició de places públiques per part de les famílies.

 

Descarregar COMUNICAT DE PREMSA valoració completa preinscripció escolar 2018-2019

 

COMUNICAT DE PREMSA

Anàlisi i valoració de la preinscripció escolar per al curs 2018-2019 i de la resolució definitiva de renovació de concerts educatius

 

  • En l’oferta inicial de grups de P3 per al curs 2018-2019, el Departament d’Ensenyament va tancar 86 grups públics respecte al curs 2017-2018, mentre en va oferir 26 a l’escola privada concertada.
  • Les dades oficials indiquen que en el curs 2018-2019 falten 17 grups de 1r d’ESO i pronostiquen que en el curs 2019-2020 en mancaran 39 i en el curs 2020-2021 es necessitaran 145 grups.
  • L’estudi de les dades evidencien que la societat entén que l’educació pública és la única eina de transformació social a la vegada que el Departament d’Ensenyament fa una aposta ferma per consolidar el sistema educatiu privat.

 

Barcelona, 10 de juliol de 2018

El passat 27 de juny va finalitzar el període de preinscripció escolar i matrícula per als ensenyaments d’educació infantil, primària i 1r d’ESO, i el 29 de juny per als ensenyaments de 2n, 3r i 4t d’ESO.

A dia d’avui el Departament d’Ensenyament no ha realitzat la corresponent roda de premsa per fer públics els resultats de la preinscripció escolar i matrícula. Des de la FaPaC ens veiem obligats a valorar els resultats d’aquest procés sense poder contrastar la valoració de la conselleria que, per la seva part, té l’obligació d’informar a la societat civil dels resultats del procés, més quan aquest any el procés ha estat marcat per la manca de places públiques per cobrir la demanda de les famílies.

Volem posar de relleu que aquest és un exemple més de la manca de transparència del Departament d’Ensenyament.

Després de que la FaPaC denunciés, el passat 9 d’abril, la negativa del Departament d’Ensenyament de fer públiques les dades relatives al nombre d’unitats i alumnes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius -separat per nivell i per centre educatiu- de tots els centres públics i privats concertats del territori de Catalunya corresponents al curs 2017-2018, finalment aquestes dades es van fer públiques, el què ha permès a la FaPaC analitzar les dades respectives.

Analitzades les dades del curs 2017-2018, estem en condicions d’afirmar que l’oferta de places públiques per al curs 2018-2019 no respon a una anàlisi de les necessitats d’escolarització a l’escola pública ni a una adequada planificació del sistema educatiu.

 

ANÀLISI DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE P3

El nombre d’alumnes matriculats a P3 en el curs 2017-2018 va ser de 47.267 en els centres públics, que amb la ràtio mitjana de 21,03 publicada pel Departament d’Ensenyament, teníem un total de 2.248 grups de P3 en el sistema públic.

 

D’altra banda, el nombre d’alumnes matriculats en el sistema privat concertat va ser de 22.767 alumnes repartits en un total de 961 grups.

L’oferta inicial de grups hauria de reflectir una correcta planificació on les variacions entre els grups que s’ofereixen i els que finalment s’ocupen haurien de ser mínimes.Tot i això, les dades ens mostren com la planificació de grups públics es fa molt per sota de les necessitats d’escolarització i sense tenir en compte la tendència de les famílies en l’aposta per l’escola pública que, any rere any, la realitat ens mostra.

Ja en el curs 2017-2018 la planificació de grups públics es va realitzar molt per sota de la demanda de les famílies, havent d’obrir 84 grups més de forma improvisada per tal de poder donar resposta a la forta demanda de places públiques de les famílies en el període de preinscripció. En canvi, podem observar com la planificació a la privada concertada es va realitzar 29 grups per sobre de les necessitats d’escolarització i de la demanda decreixent de les famílies.

En l’oferta inicial de grups de P3 per al curs 2018-2019, el Departament d’Ensenyament va tancar 86 grups públics respecte al curs 2017-2018, mentre en va obrir 26 a l’escola privada concertada.

Aquestes dades confirmen una clara intenció del Departament d’Ensenyament d’obligar a les famílies a escolaritzar els seus fills en centres privats concertats, vulnerant el seu dret fonamental a una educació pública, gratuïtat i laica. Recordem que el 70% d’escoles privades concertades són religioses i de tradició catòlica. 

Amb les dades oficials de matrícula del curs 2017-2018 estem en condicions d’afirmar que el Departament d’Ensenyament va intentar manipular de forma intencionada a la societat catalana quan en la seva nota de premsa del passat 9 d’abril, va publicar que només s’havien tancat 2 grups de P3 a l’escola pública i 3 a l’escola concertada, desmentint les dades que la FaPaC va fer públiques als mitjans de comunicació el mateix dia.

 

ANÀLISI DE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE 1er d’ESO

Anàlisi de la planificació de grups de 1er d’ESO dels cursos 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021

El nombre d’alumnes matriculats a 1r d’ESO en el curs 2017-2018 va ser de 51.679 en els instituts públics, que amb la ràtio mitjana de 27,73 publicada pel Departament d’Ensenyament, teníem un total de 1.868 grups de 1r d’ESO en el sistema públic.

D’altra banda, el nombre d’alumnes matriculats en el sistema privat concertat va ser de 29.318 alumnes repartits en un total de 968 grups.

Manca de planificació del Departament d’Ensenyament també a 1r d’ESO, així com la tendència en mantenir l’educació secundària privada concertada. En el curs 2017-2018 la planificació de grups públics a 1r d’ESO es va realitzar per sota de la demanda de les famílies, havent d’obrir 17 grups més de forma improvisada per tal de poder donar resposta a la demanda de places públiques de les famílies en el període de preinscripció. En canvi, podem observar com la planificació a la privada concertada es manté estable respecte de la demanda, havent d’augmentar només 1 grup després de preinscripció.

Una primera anàlisi superficial de les dades ens mostra un augment de 56 grups públics de 1r d’ESO en l’oferta inicial per al curs 2018-2019 respecte al nombre de grups que hi havia en el sistema públic el curs 2017-2018, mentre només en va obrir un a la privada concertada.

 

Però una anàlisi més profunda de les dades posa de relleu, un cop més, la manca de planificació del Departament d’Ensenyament també a l’Educació Secundària per al curs 2018-2019.

El nombre d’alumnes que teníem a 6è de Primària el curs 2017-2018 era de 53.836 mentre que a la privada concertada era només de 25.401 alumnes. La planificació entenem que s’ha de realitzar, com a mínim, tenint en compte el criteri del nombre d’alumnes que tenim en el sistema públic en el curs immediatament anterior, ja que són els alumnes potencials que estan en condicions de seguir la seva escolarització obligatòria a 1r d’ESO en el mateix sistema públic.

El Departament d’Ensenyament ha ofert 17 grups menys públics dels que són necessarisper garantir l’escolarització pública dels alumnes que el curs 2017-2018 han cursat 6è de Primària i que al setembre estan en condicions d’iniciar 1r d’ESO. En canvi, a la privada concertada ha ofert 53 grups més del que el sistema concertat necessita per donar resposta als alumnes que hi ha escolaritzats a la privada concertada.

Aquestes dades posen de relleu la voluntat del Departament de traspassar alumnes del sistema públic cap al privat concertat, intentant garantir la subsistència d’aquest últim contra la voluntat de les famílies que escullen escolarització pública per als seus fills.

A la FaPaC li preocupa quela planificació per a 1r d’ESO de grups públics per al curs 2018-2019 s’hagi realitzat 17 grups per sota de les necessitats d’escolarització, però el que és més preocupant és que el curs 2019-2020 i 2020-2021 mancaran 39 grups i 145 grups respectivament.

 

VALORACIÓ

En aquest procés de preinscripció s’ha posat de relleu el següent:

  • El Departament d’Ensenyament porta molts anys sense planificar l’oferta de places públiquesd’acord a les necessitats d’escolarització i la tendència de les famílies d’escollir escola pública.
  • Per poder donar una resposta improvisada a la demanda de places públiques, el Departament d’Ensenyament ha trobat com a única solució l’augment de la ràtio legalment establerta, la creació de bolets i el desplaçament de les famílies del seu barri i/o població.
  • Malgrat la tendència contrastada de les famílies per l’aposta per l’educació pública, el Departament segueix, any rere any, reduint grups públics de P3 i creant places de 1r d’ESO molt per sota de la demanda.En canvi, planifica les places concertades molt per sobre de les necessitats reals d’escolarització, obligant a les famílies a que els seus fills s’eduquin en un sistema educatiu privat que concep l’educació amb criteris economicistes i no com un mitjà de creixement social per formar ciutadans amb esperit crític, capaços d’entendre la diversitat com un valor positiu.
  • Aquest període de preinscripció s’ha caracteritzat per una manca de transparència intencionada per evitar que les famílies poguessin tenir la informació adequada per poder formular, en temps i forma, les seves reclamacions com a conseqüència d’una mala gestió del procés per part de l’administració educativa.
  • Des de la FaPaC ens hem vist desbordats per poder atendre totes les famílies que s’han vist immerses en un procés caòtic que no respectava els seus drets com administrats i ens hem hagut de reunir amb diferents Serveis Territorials i el Consorci de Barcelona per pressionar a l’administració a donar resposta a les necessitats de les famílies.
  • El Departament d’Ensenyament ha utilitzat el mecanisme de la por, forçant les famílies a acceptar una plaça concertada laica o religiosa per por a no poder escolaritzar els seus fills. 
  • En aquest procés hem constatat com s’ha vulnerat a les famílies el seu dret fonamental a una educació pública, gratuïta, laica o no catòlica.

 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats