FAPAC

Les AMPA de Barcelona aproven el seu pla d'actuació 2018

Les AMPA de la ciutat de Barcelona, reunides en assemblea territorial, han aprovat el seu pla amb els temes prioritaris sobre els quals s'actuarà durant els proper mesos per incidir en les polítiques educatives i aconseguir millores.
 
Dissabte 27 de gener de 2018, una quarantena d'AMPA de Barcelona es van aplegar a l'Escola La Llacuna del Poblenou per celebrar la seva assemblea territorial anual, una trobada on els representants de les associacions de mares i pares van tenir l'oportunitat de posar en comú problemàtiques, projectes i inquietuds. Diversos temes es van posar sobre la taula per intercanviar opinions i analitzar les realitats que viuen les escoles i instituts de la ciutat. Els nous criteris d'adscripció a la secundària per aquest curs va ser un dels temes que va centrar bona part de l'assemblea, juntament amb d'altres com les ràtios, el copagament de les famílies, la tarificació social a les escoles, la reducció de les ràtios, l'escola inclusiva, etc.
 
D'entre les propostes concretes, es va reiterar en la necessitat d'exigir a l'administració educativa que introdueixi la perspectiva de gènere i la coeducació, com a elements fonamentals en la prevenció de la violència masclista. En aquest sentit, també es va recordar que cal fomentar el respecte i la integració del col.lectiu LGTBI a les escoles i instituts.
 
 
En el marc de l'assemblea les AMPA van consensuar i aprovar un pla que inclou els temes principals sobre els quals es treballarà durant els proper mesos, així com les actuacions prioritàries a impulsar. Les famílies van insistir en el paper clau que desenvolupen per a la bona marxa de l'educació i van tornar a reivindicar que la seva veu sigui escoltada per l'administració com a part activa de la comunitat educativa que són. 
 
 
El pla aprovat inclou els següents àmbits d'actuació: (Descarregar Pla Actuació aprovat 2018 FaPaC Barcelona Ciutat)
 
 • Participació en les modificacions del mapa escolar de ciutat.
 • Fomentar que l’adscripció de centres a la secundària, vetlli perquè no es reprodueixi segregació i que els nous centres de secundària siguin per a tothom, amb projectes inclusius on hi ha hagi un treball de consens , també amb les AMPA, amb els projectes dels centres de primària del territori.
 • Defensar la reducció de ràtios a totes les etapes educatives.
 • Fomentar l’estudi de la implementació de l’Institut - escola en el marc de la necessària coordinació pedagògica entre els centres de primària i els de secundària.
 • Reducció de la concentració de l’oferta postobligatòria en els centres concertats.
 • Anàlisis i denúncia dels copagaments de les famílies.
 • Defensa d'unes condicions laborals dignes al sector.
 • Aconseguir una regulació dels menjadors escolars (decret) que reconegui aquest servei com a un servei públic emmarcat en el dret a l'educació pública i defensar la universalitat i gratuïtat del mateix.
 • Defensar l’escola bressol municipal davant els interessos externalitzadors.
 • Promoure la millora del sistema de tarifació social a les escoles bressol.
 • Control del manteniment de les instal·lacions i de les noves construccions.
 • Anàlisi del desplegament del decret d'escola inclusiva.
 • Fomentar i exigir a l’administració educativa competent ( Consorci d’Educació de Barcelona) la introducció de la perspectiva de gènere i la coeducació, com a elements fonamentals en la prevenció de la violència masclista.
 • Fomentar el respecte i integració del col.lectiu LGTBI a l'àmbit educatiu.
 • Seguiment de l'aplicació del PRODERAI a les escoles i els instituts.
 • Donar suport a les nostres entitats federades amb recursos formatius i d’acompanyament. En especial els destinats a enfortir els projectes associatius d’AMPA.
 • Continuar la dinamització específica en el marc del Pla de Barris.
 • Estudi de la renovació de concerts i racionalització de recursos públics. A l’incrementar-se l’oferta publica i decréixer la demanda es tenen que reduir els concerts educatius ara que al 2018-2019 s’estudiarà la seva renovació.
 • Aconseguir que hi hagi prou oferta de places públiques en relació a la demanda.
 • Demanar a l’Administació la implantació de les OME, oficines municipals d’escolartització.
 • Exigir el reconeixement a la FaPaC com a interlocutora permanent amb l’administració
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats