FAPAC

21D: Nota informativa en relació a les activitats de les AMPA

Els centres escolars que no siguin local electoral podrien realitzar activitats no lectives, tenint en compte que la competència sobre els centres escolars correspon al Departamen d'Ensenyament, per tant, s'ha de demana autorització a la direcció.
 
Des de la FaPaC us traslladem uns aclariments relacionats amb la jornada del 21D:
 
  • Els processos electorals estan regulats per la Llei Orgànica 5/1985 del règim electoral general (LOREG) i el Reial Decret 605/1999 de 16 d’abril de regulació complementària dels processos electorals.
  • El Reial Decret, en el seu article 13.6, s’especifica que si el dia de convocatòria d’eleccions no és festiu s’ha de considerar inhàbil a efectes escolars.
  • A l’article 91.3 de la LOREG s’especifica qui pot entrar en els locals electorals, especificant que no pot ser cap persona que no estigui relacionada amb la votació i, a l’article 93, quines activitats es poden realitzar al voltant dels mateixos locals.
 
En base a aquests articles, la Junta electoral central ha emès un acord explicant que el dia 21D es considera dia inhàbil a efectes escolars i que els responsables dels centres docents que siguin local electoral han de prendre les mesures necessàries per garantir el compliment de les previsions legals.
 
El fet que especifiqui que els responsables dels centres docents que siguin local electoral han de prendre les mesures necessàries per garantir el compliment de les previsions legals marca la diferència amb els centres docents que no siguin local electoral.
 
Per aquest motiu, els centres escolars que no siguin local electoral podrien realitzar activitats no lectives, tenint en compte que la competència sobre els centres escolars correspon al Departament d’Ensenyament i, per tant, s’ha de demanar autorització a la direcció del centre.
 
En relació al personal contractat per part de les AMPA, tant pel que fa a les activitats extraescolars en temps de migdia com de la tarda, s’ha de tenir present el següent:
 
Escoles que siguin col·legi electoral o escoles que NO tinguin autorització per part del centre educatiu per realitzar activitats: aquest dia s’haurà de considerar, a efectes laborals, com qualsevol altre dia no lectiu del curs escolar. Depenent del tipus de relació contractual que es tingui s’haurà d’actuar en conseqüència.
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats