FAPAC

Programa social per al suport familiar a l'èxit educatiu

Fruit de la col·laboració de la FaPaC amb el grup de recerca ERDISC de la UAB, us apropem el projecte Programa Social Per al Suport Familiar a l'Èxit Educatiu que pretén millorar l'èxit educatiu d'infants i joves mitjançant el treball amb les famílies.
 
La FaPaC col·labora, a través d'un conveni, amb l'Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes (ERDISC) de la Universitat Autònoma de Barcelona, un dels agents implicats en el projecte europeu impulsat per la federació EU Xarxa Clau: Famílies per a l'èxit educatiu que té com a finalitat incidir positivament en l'èxit educatiu a Europa posant a l'abast de la comunitat educativa els recursos metodològics i organitzatius necessaris per implementar actuacions d'èxit educatiu.
 
El grup de recerca us proposa posar en marxa el Programa Social Per al Suport Familiar a l'Èxit Educatiu que pretén millorar l'èxit educatiu de nens i joves mitjançant el treball amb les seves famílies i que compta amb més de 3 anys d'experiència en diferents centres educatius de l'estat espanyol. El projecte parteix de la premissa que la millora de les relacions entre l'escola i la família afavoreix la implicació de les famílies amb l'educació dels seus fills, la qual cosa repercuteix positivament –a mitjà i llarg termini-  en l'èxit educatiu dels infants i joves.
 
El Programa proposa la realització d'un conjunt d'activitats per a les famílies al llarg d'un curs acadèmic, organitzades al voltant de quatre àmbits que s'han evidenciat útils per a la millora de les relacions entre la família i l'escola: criança positiva, aprenentatge a casa, comunicació i participació.
 
Des d'un bon començament s'involucra activament a les famílies i es promou el treball en xarxa amb altres agents educatius del territori -professionals del centre educatiu, tècnics de les entitats del barri, responsables dels equipaments municipals, etc.- per tal de treballar col·lectivament per poder dur a terme les activitats aprofitant els recursos existents al territori.
 
Entreu al portal i trobareu diferents materials, eines i recursos concebuts perquè qualsevol persona o persones que vulguin puguin posar en marxa sense dificultat el Programa. Hi trobareu un catàleg d'activitats amb 24 propostes per realitzar amb les famílies.
 
Us animem a conèixer el Programa i posar-lo en marxa!
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats