FAPAC

El MUCE de Girona denuncia mala gestió de places a secundària

La comunitat educativa de Girona denuncia que l'assignació de places a secundària està mancada de planificació i és fruit de la improvisació. El MUCE exigeix que es prioritzi la igualtat d'oportunitats i la lluita contra la segregació escolar.
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
Comunicat del MUCE de Girona coincidint amb la finalització del curs,
 
La comunitat educativa de Girona denuncia que l'assignació de places a secundària està mancada de planificació 
 
  • La mala gestió del Departament d'Ensenyament i de l'Ajuntament de Girona ha originat solucions improvisades, precàries, una ampliació permanent de ràtios i l'assignació de bonys a diversos instituts.
  • El MUCE exigeix que es prioritzi la igualtat d'oportunitats i la lluita contra la segregació escolar per garantir una educació pública de qualitat per a tothom.
 
 
Girona, 23 de juny de 2017
 
Tal com hem vingut denunciant des de la comunitat educativa agrupada en el MUCE, fa anys que la política de gestió de places a la secundària obligatòria a Girona està mancada de planificació. Això ha portat a la improvisació reiterada de solucions temporals i precàries que, a més de comportar despeses econòmiques considerables (com el lloguer de l’edifici Cartanyà), han resultat insuficients i no han garantit la millor escolarització possible de l’alumnat afectat, amb ampliació permanent de ràtios o l’assignació de bonys a diversos instituts.
 
La manca de solucions definitives ha continuat enguany amb la previsió de centres en barracons a les afores de la ciutat, fent cas omís a les demandes de la comunitat educativa i de la moció aprovada per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament de Girona que proposava la creació d’un nou institut.
 
Es posa en evidència, una vegada més, que el mapa escolar ha de ser l’eina de planificació partint del dret a l’educació amb igualtat d’oportunitats. Es fa necessari equilibrar les places i les necessitats educatives, escoltant les veus de tots els agents implicats, especialment les de la comunitat educativa. Només així es pot generar confiança cap a tots i cadascú dels centres docents, que han d’educar sense segregar.
 
La mala gestió tant per part del Departament d’Ensenyament com de l’Ajuntament de Girona, deixant que la inèrcia de cada curs escolar marqui la trajectòria educativa de promocions d’alumnes, sense una visió de globalitat de la etapa educativa, ha generat descontentament en un gran nombre de famílies, que aquests curs s’ha tornat a evidenciar.
 
Per això demanem al Departament d’Ensenyament i a l’Ajuntament de Girona que s’impliquin de forma activa en revertir la situació, entenent que l’objectiu ha de ser el de garantir una educació pública de qualitat per a tothom i, per tant, cal prioritzar la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la segregació escolar. 
 
Amb aquesta finalitat des del MUCE exigim que s’iniciï un diàleg amb els centres i les famílies que ajudin a definir un projecte pedagògic conjunt i compartit i que permeti superar els dubtes i preocupacions generades. 
 
Així mateix, demanem que es posin tots els recursos i les facilitats necessàries per pal·liar les conseqüències de la mala gestió: adequació del sistema de transport a les necessitats de l’alumnat que s’ha de desplaçar a les aules públiques noves, optimització de les instal·lacions necessàries per un bon funcionament del centre i creació d’un equip docent estable i cohesionat.
 
Estem convençuts que l'educació en igualtat d’oportunitats és la millor inversió de ciutat i de govern.
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats