FAPAC

Les AMPA del Maresme-Vallès Oriental davant l'onada de calor

La Junta Territorial del Maresme-Vallès Oriental de FaPaC ha fet palesa la seva preocupació per les elevades temperatures als centres escolars i ha instat als Serveis Territorials d'Ensenyament a prendre mesures per pal·liar els efectes de la calor.
 
Mitjançant una carta adreçada a la responsable dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, Maria Carme Pinya, la Junta Territorial de la FaPaC ha expressat la seva inquietud davant l'onada de calor que està afectant els centres educatius del territori amb la confiança que es doni resposta a la situació que està patint tant els alumnes com els professionals de l'educació.
 
Amb aquest escrit, la Junta Territorial ha volgut fer palesa la seva preocupació i denúncia per les elevades temperatures que estan patint els nens i nenes als centres escolars.
 
Som conscients que ens està afectant una onada de calor, però també sabem que aquestes condicions ambientals cada vegada estan més normalitzades en aquesta època i que, fins i tot, poden aparèixer durant el mes de maig, setembre i octubre. Malgrat que acabi el curs escolar, les llars d'infants encara s'allarguen durant unes setmanes, i s'inicien ara casals d'estiu a molts centres escolars que no estan condicionats. És per això que considerem oportú recordar que existeix una normativa laboral de prevenció de riscos laborals (R.D. 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball) que especifica, entre d’altres, que l'interval de temperatures per treballs sedentaris, com és el cas dels docents a les aules, ha d'estar entre de 17 i 27 ºC.
 
A banda d’aquestes consideracions sobre condicions de treball, com ja deveu saber, la població infantil és encara més vulnerable als efectes de la calor. Aquests dies s'estan registrant temperatures de fins a 34 ºC dins les aules; els alumnes pateixen cansament, desànim, irritabilitat, pèrdua de concentració i incomoditat. En els casos més greus ens trobem amb vòmits, deshidratació, baixades de tensió arterial i fins i tot tenim constància que algun infant ha patit els efectes de l’anomenat cop de calor. Més enllà de la pèrdua de temps lectiu, ens preocupa seriosament com la salut dels alumnes es veu afectada.
 
També tenim constància de que, a fi de pal·liar els efectes de la calor alguns docents han portat ventiladors a les aules, refresquen els alumnes amb aigua ( mitjançant dosificadors) i els deixen mullar el cap per poder passar la jornada.
 
La manca de manteniment o les deficiències estructurals dels edificis agreuja més el problema: ens trobem amb persianes trencades, edificis mal orientats, aïllaments defectuosos, edificis nous amb grans finestrals però sense umbracles, etc. Tot plegat fa que, en alguns centres, les associacions de pares i mares estiguin assumint el cost de la dotació de ventiladors, equips de refrigeració i vinils per a finestres. Malauradament, totes aquestes mesures no són suficients i més, tenint en compte que aquestes despeses derivades de les mancances als edificis no pertoquen a les famílies.
 
Si més no, també volem manifestar la nostra incomprensió pel fet que, la gran majoria (per no dir pràcticament la totalitat) d'edificis públics estan climatitzats; això inclou serveis de pediatria i biblioteques, però no els centres escolars.
 
Per tot aquests motius que us hem exposat, la Junta Territorial de Maresme-Vallès Oriental de la FAPAC, en representació de les AMPA de la zona, us INSTEM a:
 
  • Dotar de manera urgent de ventiladors o sistemes de refrigeració portàtil aquells centres on es registren temperatures més elevades, si més no, per disposar d'espais on els alumnes puguin descansar en condicions de salubritat.
  • Fer un estudi particular a cadascun dels centres per determinar les mesures a aplicar per millorar l'aïllament tèrmic dels edificis.
  • Climatitzar els centres escolars igual que s'ha fet amb altres edificis utilitzats per infants i adolescents com són les biblioteques o les àrees de pediatria.

 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats