FAPAC

La FaPaC Baix Llobregat treballarà pels menjadors a secundària

La FaPaC treballarà per recuperar els menjadors escolars als instituts de secundària del Baix Llobregat. Aquesta és una de les línies de treball aprovades en l'Assemblea Territorial celebrada dissabte 19 de juny a Martorell.
 
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
En el marc de l'Assemblea Territorial de la FAPAC al Baix Llobregat, celebrada dissabte 10 de juny a Martorell,
 
La FaPaC treballarà per recuperar els menjadors escolars als instituts de secundària del Baix Llobregat
 
  • Garantir  beques menjador per cobrir les necessitats de les famílies, vetllar per una planificació educativa correcta i amb una baixa de la ràtio, i aconseguir que les escoles de la comarca siguin veritablement inclusives centren les línies de treball que la junta territorial de la FaPaC desplegarà durant el proper curs.
 
Barcelona, 13 de juny de 2017
 
La FaPaC va celebrar, el passat dissabte 10 de juny a Martorell, la seva Assemblea Territorial del Baix Llobregat, amb la participació de les AMPA federades de la comarca. En el marc de la trobada es van ratificar els membes de la junta territorial encapçalada per Susana Canet com a presidenta de la FaPaC al Baix Llobregat.
 
A més, la reunió va servir per aprovar les línies de treball de cara al curs vinent per incidir en aquells temes que més preocupen a les famílies dels centres educatius de la comarca i que es poden resumir en els següents àmbits:
 
BEQUES MENJADOR
La FaPaC al Baix Llobregat va acordar continuar vetllant perquè siguin cobertes les necessitats de les famílies. En aquest sentit, es farà tota la pressió política i social que sigui possible per fer visible la situació a la comarca, tenint com a fita principal la recuperació dels menjadors escolars a secundària i aconseguir la dotació econòmica suficient per cobrir les necessitats del territori.
 
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
La FaPaC treballarà per vetllar perquè el procés de matriculació a tots els municipis segueixin les línies correctes d’actuació i resolució d'incidències. Ho farà fent que a totes les Comissions de Garantia d'Admissió (CGA) hi hagi representants de la federació.
La presència en aquestes comissions facilitarà obtenir informació i dades actualitzades per poder elaborar un informe anual sobre la planificació escolar real, tant a primària com a secundària. Aquest aspecte és clau per tal de continuar incidint en la necessitat de baixar les ràtios a les aules per millorar la qualitat educativa a les nostres escoles. 
 
ESCOLA INCLUSIVA
Des de la junta territorial de la FaPaC es continuarà fent pressió a nivell polític i social perquè les nostres escoles siguin veritablement inclusives, comptant amb els recursos i dotacions econòmiques necessàries. L'acció de la federació anirà directament lligada als menjadors escolars, a la planificació i a la segregació escolar.
Es marcarà una línia de treball envers l’atenció a la diversitat als menjadors escolars, especialment als col·lectius d'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) més vulnerables.
 
FEM XARXA – FEM TERRITORI
La FaPaC considera molt important continuar fent del territori una gran xarxa entre administració, entitats, col·lectius, etc.. que treballi en conjunt per tal de millorar i defensar el benestar dels nostres infants i joves.
 
A aquestes línies de treball aprovades s'hi afegeixen les propostes extretes del taller que es va celebrar en el marc de l'Assemblea territorial amb les aportacions de les AMPA assistents, i són les següents:
 
- Fer pedagogia a les AMPA de les opcions que hi ha per millorar la segregació als municipis.
 
- Demanar coordinació entre els municipis que comparteixen alumnat.
 
 
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats