FAPAC

Ensenyament vol eliminar línies públiques de P3 a Mataró

La Junta de FaPaC al Maresme-Vallès Oriental denuncia que Ensenyament vol eliminar línies públiques de P3 a Mataró, fet que representaria un incompliment del darrer acord signat amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
Ensenyament vol eliminar línies públiques de P3 a Mataró
 
  • Representaria un incompliment flagrant del darrer acord signat entre el departament d'Ensenyament, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FCM). 
  • En el cas que la nostra sospita es materialitzés, elevaríem la nostra queixa a la Conselleria i a la comissió d’ensenyament del Parlament de Catalunya. 
  • Des de FAPAC instem als STMiVO a començar aquest curs vinent a implementar una reducció de ràtios a 20 alumnes per aula tot aprofitant de manera positiva la davallada demogràfica per tal de millorar l’atenció a la complexitat de les escoles del municipi de Mataró. 
 
 
Mataró, 12 de maig de 2017
 
Després de finalitzar el procés de preinscripció regular d’enguany per accedir a l’educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria a Catalunya, el passat 9 de maig de 2017 es van publicar les llistes ordenades per puntuació de les places escolars demanades per les famílies. 
 
Davant els darrers esdeveniments sobre la planificació del mapa escolar del municipi de Mataró per al proper curs escolar 2017/18, un cop finalitzat el període de preinscripció i la incertesa sobre si els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament del Maresme i Vallès Oriental es planteja seriosament el tancament d’alguns grups de P3 d’alguna escola pública, volem expressar la nostra més energètica preocupació. 
 
  • En aquests moments els Serveis Territorials encara no ha confirmat l'obertura de la segona línia de P-3 a l'Angeleta Ferrer, malgrat les 37 preinscripcions que han rebut, i que creiem que es completament necessària. Per tant considerem lògic l’augment de línies públiques per assegurar aquesta obertura. 
  • El resultat de la preinscripció en altres centres públics del municipi no ha estat tant positiu i per això sospitem que STMiVO estiguin estudiant la possibilitat d’eliminar alguna segona línia de P3 d’algun d’aquets centres. Fet que de materialitzar-se representaria un incompliment flagrant del darrer acord signat entre el Departament d'Ensenyament, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FCM) per millorar la distribució de l'alumnat. Acord que pretén que el Govern i ajuntaments treballin plegats per evitar el tancament de cap línia o projecte educatiu a Catalunya. Per altra banda també incompliria aquest acord ja que l’Ajuntament de Mataró ha fet públic el seu posicionament contrari a reduir cap grup. En el cas que la nostra sospita es materialitzés elevaríem la nostra queixa a la Conselleria i a la comissió d’ensenyament del Parlament de Catalunya. 
  • Ens preocupa la distribució equilibrada dels alumnes amb necessitats educatives específiques, com també l’atenció de tot aquell alumnat que sense tenir un dictamen precisa d’algun tipus d’atenció especial i que fa augmentar la complexitat sense reforç del cos docent o de vetlladors. Veiem que els darrers anys a Mataró, s'ha descuidat aquest equilibri i per això instem al SSTT i a la inspecció educativa a revisar-ho i adequar-ho a les necessitats actuals. En aquest sentit instem als STMiVO a començar aquest curs vinent a implementar una reducció de ràtios a 20 alumnes per aula tot aprofitant de manera positiva la davallada demogràfica per tal de millorar l’atenció a la complexitat de les aules del municipi de Mataró. Insistim!, tancar grups per la davallada demogràfica i per fusions entre centres és una mala solució. 
  • En relació a les preinscripcions a secundària, felicitem la bona acollida que ha tingut el nou institut de secundària de la ciutat i hem d'estar molt atents a que tots els tràmits administratius i educatius ens portin a veure créixer el nou edifici dins dels terminis previstos. 
  • També volem valorar positivament que el Departament recuperi la figura dels instituts escola com a bona estratègia per lluitar contra la segregació i apostar clarament per millorar la xarxa de centres públics. En aquest sentit, recolzem l'acord de començar a treballar en la creació d'un institut-escola al barri de Cerdanyola pel proper curs, sempre i quan no comporti el tancament de cap grup de les tres escoles implicades en aquest projecte. De tota manera cal recordar al Departament que qualsevol reconversió de centres en institut-escola en el present i el futur s’ha de realitzar amb el consens de la respectives comunitats educatives de cada centre i amb una clara mirada de ciutat. No acceptarem pedaços arran de la demografia i sí projectes de millora general de la xarxa educativa local i de la seva complexitat. 
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats