FAPAC

La FaPaC a Girona critica la manca de creació de nous centres

La FaPaC a Girona critica la manca de creació de noves escoles i instituts a la demarcació, coincidint amb l'inici de les preinscripcions escolars, i lamenta que no s'hagin tingut en compte les demandes de noves construccions. 
 
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
Coindicint amb l'inici de les preinscripcions escolars,
 
La FaPaC a Girona critica la manca de creació de noves escoles i instituts a la demarcació 
 
  • Des de la FaPaC a les comarques gironines no s’entén que no s’hagin tingut en compte les demandes que hi ha sobre la taula de construcció de nous instituts i instituts-escola.
Girona, 24 de març de 2017
 
Aquest dijous 23 de març han començat les preinscripcions als centres públics d’ensenyament obligatori pel curs 2017/18 i, si bé des del Departament d’Ensenyament s’ha anunciat la creació de 15 nous centres i 6 instituts escola, cap d’ells no és a les comarques gironines.
 
La presidenta de la FaPaC a Girona, Eva Trias, considera que és incomprensible que s’opti ara per una solució provisional, com la ubicació de barracons als instituts, per donar cabuda a un augment d’alumnat que ja era previst des de fa molts anys. L’entitat, que representa 325 centres a tota la demarcació de Girona, no està d’acord amb la
manca de diàleg per atendre demandes com la de Sarrià de Ter per un nou institut que recolliria els alumnes de Sarrià, Sant Julià de Ramis i Medinyà; la de l’Escola 9d4t a favor d’un institut-escola -tot i existir una resolució aprovada al Parlament de Catalunya el passat 7 de març-, la de les famílies i AMPA del Pla de l’Estany d’obrir un nou institut a la comarca, o la del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) de Girona per un nou institut a la ciutat de Girona, per posar alguns exemples.
 
Durant la presentació de la preinscripció, la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va declarar que s’havia “vetllat per la continuïtat dels projectes educatius, l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) i la creació d’instituts escola per reduir l’abandonament escolar i millorar la continuïtat educativa”. Des de la FaPaC a Girona es considera incoherent que el discurs de la consellera reculli vetllar per a la continuïtat dels projectes educatius i la integració dels alumnats amb NEE, mentre que la realitat és que als centres no arriben els recursos econòmics i humans necessaris perquè aquests criteris esdevinguin presents.
 
Dubtes davant el model institut-escola que es vol implementar
 
La FaPaC veu amb molta preocupació i força indignació el model d’institut-escola que es vol implementar. La proposta es limita exclusivament a “entorns complexes i en situacions geogràfiques específiques” i, lluny d’incidir en la reducció de l’abandonament escolar i la millora de la continuïtat educativa, perpetua la situació de l’alumnat de centres de màxima complexitat en guettos educatius, centres segregadors segons la condició socioeconòmica de les famílies, cada cop més presents en molts municipis gironins.
 
El Síndic de Greuges recull en el seu informe LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA (II): CONDICIONS D’ESCOLARITZACIÓ mesures contra la segregació escolar com la promoció de la “integració de centres guetitzats i centres no guetitzats, amb l’objectiu de configurar centres amb una composició social heterogènia” o, inclús, “procedir al tancament dels centres guetitzats, especialment quan hi hagi un clar desequilibri en la composició social del seu entorn”. Convertir
els centres guetitzats en instituts suposa augmentar la segregació escolar i vulnera el dret a l’educació en qualitat i en igualtat d’oportunitats.
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats