FAPAC

Les AMPA escoles màxima complexitat reclamen canvis

Les AMPA de les escoles de màxima complexitat de la Catalunya Central emplacen les administracions públiques a emprendre mesures reals i efectives per revertir la situació. L'Anoia, el Bages i Osona concentren 23 escoles d'aquestes característiques.
 
Les AMPA de les escoles de màxima complexitat de la Catalunya Central reclamen canvis a la societat
 
Una desena de centres comencen a coordinar-se sota el paraigües de la FAPAC
 
Una desena d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) d’escoles considerades “de màxima complexitat” de la Catalunya Central es van aplegar dijous, 2 de març, a Manresa per coordinar-se i reclamar al conjunt de la societat canvis que reverteixin la situació actual. Actualment, a l’Anoia, el Bages i Osona hi ha un total de 23 escoles d’aquestes característiques, i els assistents van preguntar-se fins a quin punt el conjunt de la societat pot permetre’s que aquesta realitat duri gaires més anys.
 
La Generalitat de Catalunya considera tots aquests centres “de màxima complexitat” en funció “d’indicadors de context socioeconòmic desafavorit en l’entorn on s’ubica el centre educatiu”. És a dir, centres on s’hi concentren famílies humils i amb pocs recursos. De fet, durant la trobada van ser diverses les AMPAs que es van lamentar que les classes mitjanes “fugen” d’aquests centres a l’hora d’escollir escola, afavorint així un espiral de segregació escolar que acabarà desembocant en una societat encara més dual i dividida que l’actual. “La gent del barri no aposta per l’escola del barri, és alarmant”, es va constatar.
 
La trobada, promoguda per la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) a partir d’una idea sorgida de l’escola Gabriel Castellà d’Igualada, va servir per posar en comú tot un seguit d’inquietuds d’aquestes AMPA i encetar una estratègia conjunta.
 
Durant el debat es va denunciar el fet que a Manresa es permeti que, dels 18 centres públiques existents (13 primària i 5 secundària), 9 siguin considerats “de màxima complexitat”, sobretot perquè les famílies de classe mitjana opten per dur els seus fills a d’altres municipis, o bé a escoles privades-concertades. El president territorial de la FaPaC-Catalunya Central, Pau Cortès, va assegurar que aquesta situació ja s’havia traslladat a l’ajuntament, a qui s’ha instat a corregir-ho. 
 
D’altra banda, també es va denunciar la manca de recursos i inversions crònica que la Generalitat ha destinat a l’escola pública, permetent que s’arribi a situacions totalment impròpies de societats desenvolupades com se suposa que és la catalana. “Però com que moltes vegades les famílies d’aquests centres no tenen veu ni vot, aquests casos queden ocults a l’opinió pública. I no pot ser”, es va concloure.
 
Una de les AMPA participants a la trobada també va informar que el curs passat s’havia posat en contacte amb el Síndic de Greuges per mirar de revertir la situació, però que el seguit de suggeriments que es van fer a l’administració no han tingut cap efecte. Així mateix, també es va posar de manifest que projectes educatius avançats -com per exemple, el de La Sínia de Vic- queden massa vegades ocults rere vels i prejudicis varis que són d’allò més difícils de trencar.
 
Ser partícips del canvi
 
A partir d’ara, aquesta incipient xarxa d’AMPA treballarà per revertir la situació actual. Com a primer pas, conviden el conjunt de famílies que aquest març hauran de triar escola a apropar-se a aquests centres sense apriorismes, a valorar-ne el projecte educatiu, a engrescar-s’hi i a ser partícips actius del canvi. Una crida que també fan extensiva a les famílies dels mestres dels propis centres. Perquè, al cap i a la fi, dins de l’aula un nen és un nen, i l’aposta que les classe mitjanes puguin fer des de P-3 per aquests centres pot contribuir a canviar-ne el futur en ben pocs anys.
 
Així mateix, les AMPA van recalcar que, precisament per la realitat sociocultural de les famílies que integren aquestes escoles, els equips directius hi estan implementant projectes educatius innovadors, són centres petits on l’alumne està atès constantment, i s’hi fomenta un esperit de tolerància i d’obertura de mires que serà d’allò més útil als ciutadans del futur. Tot de punts positius que les AMPA reclamen que es tinguin en compte a l’hora de triar escola.
 
I, per acabar, emplacen les administracions públiques a emprendre mesures reals i efectives per revertir aquestes situacions.
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats