FAPAC

Informe PISA 2015: valoració de les dades

Davant la publicació dels resultats de l'estudi PISA 2015, la FaPaC vol manifestar la seva satisfacció amb els resultats. Satisfacció que no treu disconformitat amb el cofoisme amb què ha reaccionat la responsable del Departament d'Ensenyament. 
 
Comunicat de premsa  
 
FaPaC sobre els resultats de les proves PISA 2015 
 
Tot i estar pendent una anàlisi més detallada dels documents publicats, que sumen més de 900 pàgines, no podem pensar que l'aparent millora en els rànquings respecte a l'estudi de fa tres anys respongui a que s'està duent a terme la política educativa que el país necessita. 
 
La FaPaC no ha estat mai en contra de l'avaluació del sistema educatiu. L'estudi PISA analitza només una part del sistema. Per tant, és parcial. De fet, des de la seva creació ara fa 15 anys, es centra en tres aspectes dels aprenentatges (Ciències, matemàtiques i comprensió lectora) molt importants, però manquen aspectes com la creativitat, la capacitat de treballar en equip, les diferents intel·ligències o el domini de llengües estrangeres. 
 
Les dades d'aquest informe situen a Catalunya per sobre de la mitjana de l'OCDE i de l'estat espanyol. Totes les comparacions són odioses tenim països molt i molt diversos en estructura social i recursos. També dins de l'estat algunes comunitats amb menys renta per càpita passen per davant de Catalunya. Tot i que teòricament tenen menys recursos per dedicar a l'educació, la baixíssima inversió en educació de Catalunya (2'9% del PIB) fa que la realitat sigui diferent a la teoria. Un altra tema és el dèficit fiscal que tampoc ajuda a poder invertir més i millor.
 
Les dades mostren un sistema que funciona, però que ho fa per la implicació de les famílies (econòmicament fins i tot), dels alumnes i del professorat.
 
Dues dades a tall d'exemple: 
 
  • 1. L'estat espanyol és un dels llocs on hi ha més alumnes amb resiliència. Aquells que tot i tenir-ho tot en contra se'n surten. La resiliència no depèn de l'administració, sinó de la motivació dels alumnes i de les seves famílies. 
  • 2. L'estat espanyol abusa de manera brutal de la repetició de curs. És el país on en més gran mesura el fet de no tenir recursos condemna els alumnes a repetir curs( quasi sis vegades més que els alumnes sense problemes econòmics) aquí s'evidencia que el reforç educatiu recau en les famílies. I ens mostra una greu deficiència del sistema educatiu estatal i català. 
Cal remarcar també que els alumnes de 15 anys ara avaluats van poder gaudir de la sisena hora a primària durant 5 cursos. I d'alguns dels projectes i plans educatius que van ser eliminats amb la crisi. 
 
La voluntat d'escalar llocs en la classificació de PISA ha estat una de les idees nuclears de la política educativa del PP amb l'aprovació de la LOMCE. El govern de la Generalitat participa també d'aquesta obsessió estadística amb les proves de sisè i en especial tercer que limiten l'autonomia pedagògica dels centres i encaminen l'alumnat a un ensinistrament per superar proves i no a un veritable procés d'educació.
 
La FaPaC està a les antípodes d'aquesta visió de l'educació, defensem una escola amb autonomia pedagògica, innovació, democràcia i participació com a pilars de l'educació del segle actual i del futur.
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats