FAPAC

Assemblea General: Les AMPA, per la igualtat d'oportunitats

Les AMPA de Catalunya han aprovat el seu pla de treball centrat en la lluita contra les desigualtats i denunciant la manca d'inversió suficient en educació. Ho han fet en l'Assemblea General, celebrada dissabte 19 de novembre a Badalona.
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
39a ASSEMBLEA GENERAL DE FaPaC 
 
Un centenar d’AMPA de Catalunya s’han reunit avui dissabte a Badalona per compartir un matí de treball per consolidar la incidència de les famílies en l’educació
 
Les AMPA de Catalunya aproven el seu pla de treball centrat en lluitar per la igualtat d’oportunitats a les escoles i pressionar perquè qualsevol alumne amb necessitats tingui accés a beca menjador 
 
  • El programa d’actuació aprovat inclou continuar la lluita activa contra la pobresa infantil i la segregació escolar, així com vetllar per garantir la gratuïtat real del sistema educatiu. 
  • L'Assemblea també ha ratificat les persones que ocuparan les presidències de les noves juntes territorials, creades per facilitar el treball conjunt entre les AMPA d'un mateix territori i poder incidir més en l'educació.
  • Les AMPA han refermat la seva ferma oposició a la LOMCE per tal que es derogui definitivament i anuncien que continuaran la desobediència. 
 
Barcelona, 19 de novembre de 2016 
 
Un centenar d’AMPA de les escoles públiques de Catalunya s’han reunit avui dissabte en l’Assemblea General que la FaPaC ha celebrat a l’Institut Badalona VII, de Badalona. Durant tot el matí, representants de les associacions de mares i pares s’han aplegat per intercanviar experiències i projectes en una jornada que ha tingut com a finalitat consensuar els eixos de treball que han de marcar la línia política de la FaPaC per als propers mesos. L’Assemblea és el màxim òrgan participatiu i la principal trobada anual de les associacions d’arreu del país. 
 
Les AMPA han reivindicat el seu paper clau per a la bona marxa de l’educació i el bon funcionament dels centres, i han reclamat al Departament d’Ensenyament una política que incentivi realment la implicació i participació de les famílies. 
 
Les AMPA han denunciat la desinversió progressiva de recursos a l’escola pública que situen Catalunya a la cua de la política educativa a Europa amb un 2,8% del PIB d’inversió en educació. La desinversió ha afectat la formació permanent del personal docent, les beques i ajuts a l’estudi, les beques menjador i el manteniment d’equipaments i instal·lacions. Davant d’això, les famílies exigeixen una inversió que arribi al 6% com la mitjana europea. 
 
El pla d’acció aprovat en l’Assemblea General se centra en defensar la igualtat d’oportunitats a través de la lluita contra la pobresa infantil, la segregació escolar i vetllar perquè es garanteixi la gratuïtat real del sistema educatiu en detriment del copagament existent en l’actualitat. 
 
Les línies de treball inclouen, entre d'altres, les següents demandes prioritàries en àmbits específics: 
 
  • Les AMPA han insistit en la necessitat de vetllar per detectar els infants amb desnutrició i garantir que tots els alumnes amb necessitat tinguin accés als ajuts de menjador escolar. D’altra banda, les AMPA han acordat buscar un acord social i polític a nivell de tot Catalunya per eliminar la segregació escolar. S’emprendran accions de foment per desestigmatitzar determinats centres i promoure l’heterogeneïtat a les escoles. 
  • Pel que fa a l’escola inclusiva, les associacions han demanat que s’adeqüin els pressupostos a les necessitats dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) i no a l’inrevès. Defensa ferma de l’escola inclusiva perquè sigui una realitat tant a primària com a l’ESO. Els instituts han d’incorporar a joves amb NEE. 
  • Les AMPA han refermat la seva oposició a la LOMCE i el seu desplegamenti i han anunciat que continuaran amb la desobediència activa a les escoles amb el boicot a les proves externes i amb accions reivindicatives i protestes. 
  • Quant a la planificació educativa i mapa escolar, s’ha consensuat vetllar perquè hi hagi una planificació de places escolars públiques suficients, evitar els tancaments de P3, incidir en la reducció de ràtio per a una millora de la qualitat educativa, garantir el pas de primària a secundària. 
  • Pel que fa a les infraestructures, la Federació ha acordat impulsar una campanya de denúncia de la manca de construccions escolars per aconseguir la reducció dels barracots en 3 anys. 
 
NOVES JUNTES TERRITORIALS 
 
L’Assemblea General ha servit per ratificar els nous presidents i presidentes de les juntes territorials formades d’acord amb la nova estructura organitzativa de la Federació que, d’ara endavant, dividirà la seva acció en 10 juntes territorials per incidir de forma més efectiva en l’educació i fer possible que les AMPA d'àrees properes treballin plegades de forma coordinada.
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats