FAPAC

Les AMPA de Tarragona defineixen les seves línies d'actuació

Les AMPA del Camp de Tarragona en assemblea, celebrada a Reus el 5 de novembre, han aprovat el seu pla d'accions per incidir en l'educació. La planificació escolar, l'empoderament de les famílies i l'èxit educatiu són algunes de les prioritats.
 
Dissabte 5 de novembre a Reus va tenir lloc l'Assemblea territorial de la FaPaC al Camp de Tarragona, una trobada que va aplegar les AMPA del territori per posar en comú experiències i projectes, i definir de forma conjunta les línies que han de marcar l'activitat de la federació en aquestes comarques.
 
El pla de treball acordat així com les accions a impulsar giraran entorn a 4 àmbits de treball:
 
 • Les AMPA som Municipi: cal lluitar per que els municipis entenguin que cal planificar molt bé la matriculació per tal de garantir en un futur la cohesió social i la igualtat i per evitar la segregació. També cal vetllar per tal que entre les escoles i AMPA d'un mateix municipi s'estableixi una relació de col·laboració i no de competència.
 • Les AMPA som comunitat educativa: Aconseguir empoderar a les AMPA per tal de ser part activa de la comunitat educativa i que la resta d'agents ens percebi com a tal. Per treballar aquest àmbit s’han organitzat 7 sessions de formació sobre CEC a tot el territori amb l’objectiu d’incentivar la participació de les famílies en les eleccions al consell escolar de centre i de millorar la qualitat de la participació de les famílies en aquest òrgan de govern tant important.
 • Les AMPA som illes?: Crear xarxes locals i/o comarcals d'AMPA que ens permetin intervenir de forma ràpida i eficaç davant situacions concretes i que possibiliti compartir informació d'interès comú. S’està treballant en les següents xarxes:
  • A Tarragona cal consolidar la xarxa i ampliar-la.
  • A Vila-seca cal mantenir la xarxa existent.
  • A Valls cal aprofitar la xarxa creada per l’ajuntament per a escola de pares i consolidar-la.
  • A Reus cal crear una xarxa partint de zero i amb la complicitat de l’ajuntament.
  • A la Conca cal crear una xarxa comarcal.
  • A Cambrils cal consolidar la xarxa.
  • A Salou cal iniciar una xarxa local.
  • A Cunit cal iniciar una xarxa local.
  • Cal treballar per crear xarxa entre AMPA de ZER.
  • Cal crear xarxa al Priorat.
 • Les AMPA només som gestors de serveis?: Empoderar les AMPA per millorar la gestió dels diferents serveis que es gestionen i per crear comissions com ara la d'èxit educatiu que ens acostin cada cop més a la missió de contribuir a la millora de la qualitat educativa. Per treballar aquest àmbit hem organitzat una formació sobre gestió i fiscalitat, prèvia a l’assemblea. Més endavant se’n faran 7 més a tot el territori. També es faran 2 sessions de formació sobre assegurances.
 
Aprovació junta territorial
 
En aquest marc, també es va aprovar la nova junta encapçalada pel president de la FaPaC al  Camp de Tarragona, Lluís Pallejà, juntament amb els següents vocals.
 • Daniel Recasens Montsant - Reus
 • Jordi  Ruedas Pompeu Fabra - Cunit
 • Mariona Ribas Abel Ferrater - La Selva del Camp
 • Ivanka Gasco Les Muralles - Montblanc
 • Laura Moreno Joan Ardèvol - Cambrils
 • Rocío Azabal - Salou
 • Mònica Andreu Saavedra - Tarragona
 • David Sotorra Pi del Burgar - Reus 

 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats