FAPAC

Les AMPA Baix Llobregat volen una planificació equilibrada

Les AMPA del Baix Llobregat, reunides en Assemblea territorial, han aprovat el seu pla d'actuació que inclou incidir en la planificació escolar, les beques menjador o l'escola inclusiva. Susana Canet és la nova presidenta de la junta territorial al Baix Llobregat.
 
COMUNICAT DE PREMSA
 
Les AMPA del Baix Llobregat reclamen una planificació escolar equilibrada a la comarca per garantir la cohesió social i evitar el tancament de grups de P3
 • La planificació escolar, les beques menjador i l'escola inclusiva són els àmbits prioritaris que centraran l'acció de la FaPaC a la comarca.
 • Les AMPA lluitaran perquè es redueixin els 47 barracots que actualment hi ha a 15 municipis.
 • Susana Canet (mare de l'AMPA de l'Institut Lluís Recasens de Molins de Rei), membre de la Junta General de la FaPaC, serà també la nova presidenta de la Junta territorial al Baix Llobregat.
 
Barcelona, 27 d'octubre de 2016
 
Les AMPA del Baix Llobregat reclamen que hi hagi una política educativa que contempli una planificació escolar equilibrada als municipis de la comarca per atendre les necessitats de tots els alumnes i garantir la cohesió social. En aquest sentit, alerten de les conseqüències negatives que suposen els tancaments d'aules i escoles públiques i anuncien que lluitaran fermament per evitar qualsevol supressió de grups de P3. 
 
Aquesta és una de les línies de treball que seguiran les AMPA de la comarca federades a la FaPaC i que estan emmarcades en el seu pla d'actuació, aprovat el passat dissabte 22 d'octubre en l'Assemblea Territorial, celebrada a l'Institut Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts.
 
El pla d'actuació està basat en sis eixos bàsics i contempla les següents línies d'incidència:
 
1. LA PLANIFICACIO EDUCATIVA I MAPA ESCOLAR
 • Vetllar perquè hi hagi una bona planificació escolar pública.
 • Evitar tancaments de P3.
 • Incidir en la necessitat de reduir les ràtios, tant a primària com a secundària, per a una millora de la qualitat educativa.
 • Es mantindrà un diàleg periòdic amb les diferents administracions (Serveis Territorials d’Ensenyament, Consell Comarcal, Ajuntaments, etc) per tal de disposar d'informació directa sobre els temes que ens preocupen i traslladar les inquietuds de les AMPA i les seves escoles i instituts.
 
2.  INFRAESTRUCTURES
 • Lluitar per la reducció de barracots, actualment tenim 47 barracots a 15 municipis del Baix Llobregat.
 • Vetllar pel bon manteniment dels centres educatius per part de l’Administració, perquè un cop en marxa cal mantenir-los en bones condicions.
 • Denunciar la manca de construccions escolars allà on calguin.
 • S'assegurarà la veu de les mares i pares amb representants als Consells Escolars Municipals i a les Comissions de Garanties d’Admissió, uns espais on hi tenim dret a ser-hi, i hem d’aprofitar-ho. 
 
3. ÈXIT EDUCATIU I FAMILIES
 • Treballar per implicar a les famílies en l’éxit educatiu dels seus fills.
 • Empoderar les AMPA i promoure  bones pràctiques.
 • Demanar i vetllar perquè tots els centres tinguin els mitjans necessaris per al seu bon funcionament, tant econòmics com personals.
 • Es farà pressió sobre els grups parlamentaris per tal que compleixin els seus compromisos adquirits.
 
4. BEQUES MENJADOR
 • Vetllar perquè totes les necessitats dels infants siguin cobertes.
 • Treballar perquè les administracions augmentin les dotacions tant a nivell local com comarcal per tal de cobrir aquestes necessitats.  
 • Es cercaran sinèrgies amb les entitats locals i associacions per tal de fer més visibles les necessitats del territori.
 
5. ESCOLA INCLUSIVA
 • Exigir, vetllar i lluitar perquè l’escola inclusiva sigui una realitat.
 • Es donarà suport a les AMPA amb una atenció directa per donar resposta resposta ràpida a totes les inquietuds del dia a dia.
 • S'empoderarà a les famílies amb accions formatives i xerrades.
 
6. CONSOLIDACIÓ DEL TERRITORI
 • Aconseguir com a mínim un representant per cadascuna de les 31 poblacions de la comarca donant així la màxima cobertura a tot el territori.
 • Implicació tant dels membres de junta com de col·laboradors en les comissions de treball. Tenint en compte les seves afinitats, interessos i preocupacions.
 • Promoure la creació de Xarxes Locals d'AMPA, un teixit associatiu sòlid, farà que les AMPA siguin mes visibles al territori, però també que tinguin més força i capacitat per aconseguir allò que es proposin.
 • Buscar sinèrgies amb les entitats del territori, que puguin sumar i aportar coneixement, experiències a les nostres. D’aquesta manera s'enriquirà el teixit associatiu que tenim.
 • Activar el MUCE a nivell comarcal. A tots ens mou un interès comú, el benestar dels nostres infants i joves, per això hem de trobar un espai comú on poder dialogar i tractar tots aquells temes que ens preocupin. De manera reivindicativa, però també constructiva.
 • S'incorporaran nous membres a la Junta i es crearan diferents comissions de treball, segons les demandes i necessitats del territori. L'objectiu és que totes les persones membres se sentin identificades amb l'esperit i lluita de la FaPaC. 
 
Nova Junta Territorial
 
La celebració de l'Assemblea, com altres que s'estan realitzant a altres territoris, respon a la nova divisió territorial de la FaPaC, que passarà de 5 a 10 juntes territorials a Catalunya. L'objectiu és facilitar el treball entre les AMPA d'una mateixa àrea geogràfica i potenciar la seva incidència en les polítiques educatives. 
 
L'Assemblea va aprovar la composició de la nova Junta Territorial del Baix Llobregat, encapçalada per Susana Canet (mare de l'AMPA de l'Institut Lluís Recansens, de Molins de Rei) com a presidenta i formada per les següents persones:
 
Susana Canet
Juan Ramón Torres Blanco
Sara Solé
Eva Burgos Díaz
Miguel Martinez Martinez
Xavier Flores Rigabert
Vanessa rivas
Luis López Muñoz
Miguel Àngel Valenzuela
Marta Roig
Oriol Martí Homar
Inmaculad Muñoz
Pilar Melero
Urko Ellacuria
 
 
Taller sobre alumnat amb necessitats educatives especials (NEE)
 
Fruit d'un taller participatiu amb les AMPA assistents durant el qual es van intercanviar opinions sobre els reptes de l'escola inclusiva, es va acordar que seria bo iniciar un seguit d'accions:
 • Crear comissions d'inclusió dins de les AMPA, especialitzar algun membre de l'AMPA ("vocal d'inclusió") per tal que pugui defensar i sensibilitzar davant les administracions les necessitats de recursos materials i humans.
 • Sensibilitzar els ajuntaments, demanar partida presupostària per a la inclusió, AMPA amb USEE, suport a casals, etc. També pressupost per a acollida i extraescolars.
 • Menjadors: l'empresa en conveni ha de sol·licitar ajut per disposar d'una persona de suport, a Serveis Territorials d'Ensenyament, i oferir-li formació per tal que doni una atenció adequada a l'alumnat NEE.
 • Realitzar convenis amb universitats i instituts de formació professional per tal que facin pràctiques, oferint capital humà que no s'ofereix des del Departmaent d'Ensenyament. 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats