FAPAC

El MUCE demana que s'adoptin mesures contra retallades

El MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) s'ha adreçat a tots els grups parlamentaris per sol·licitar que s'insti al Govern a adoptar mesures executives i legislatives necessàries per actuar contra les retallades de la pròrroga pressupostària.

Les entitats i organitzacions que formen el MUCE, com és el cas de la FaPaC, han reclamat avui als grups parlamentaris que presentin una proposta de resolució conjunta al Parlament de Catalunya per instar al Govern a aprovar les mesures que siguin necessàries per procedir a l'ampliació de crèdits o, si s'escau, a l'aprovació de crèdits extraordinaris a fi i efecte de resoldre les greus mancances de cara al curs 2016-2017. El MUCE insisteix en la necessitat de mantenir la dotació de recursos per fer front als compromisos adquirits per al curs vinent i recorda que la no aprovació dels pressupostos no impedeix al Govern tramitar iniciatives o expedients per a modificacions pressupostàries.

Descarregar el Document de demandes del MUCE presentat als grups parlamentaris (pdf)

 

El Govern s’havia compromès a aplicar les següents mesures pel proper curs:
 
  • Increment de la plantilla a partir del curs 2016-2017 dels centres que tenen la consideració de “màxima complexitat” i no tenen la consideració de CAEP. 

Increment de 240 dotacions en 149 escoles.

Increment de 160 dotacions en 79 instituts.

  • Assignació de nous recursos de plantilla docent en el marc de l’escola inclusiva.

Assignació el curs 2016-2017 de 140 dotacions en escoles, instituts i serveis educatius per millorar l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.

  • Reconeixement del 4t i 5è estadi al personal interí i laboral de religió.
  • Millora de l’assignació pressupostària en concepte de formació permanent del professorat.
  • Homologació de retribucions del personal docent destinat a equips de suport i assessorament (ELIC).
  • Convocatòria d’oposicions abans del 31 de juliol de 2017 de l’oferta d’ocupació pública dels anys 2015 i 2016.
 
El MUCE demana:
  • Mantenir les plantilles i les dotacions de professionals de l’educació que el curs 2015/2016 van treballar als centres públics de Catalunya.
  • Cobrir totes les noves necessitats per la correcta escolarització de nous alumnes, la creació de noves aules o centres educatius públics, previstos pel curs 2016/2017.
  • Incorporar especialment la cobertura de totes les baixes de personal des del primer dia i des de l’1 de setembre a tots els centres públics de Catalunya.

 

 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats