FAPAC

Assemblea General: Les AMPA reclamen places públiques suficients

En el marc de l'Assemblea General celebrada a Ripollet, les AMPA de Catalunya han aprovat les línies de treball per al curs. Montse Conejo ha estat escollida nova presidenta de la FaPaC en substitució d'Àlex Castillo.
 
COMUNICAT DE PREMSA:  ASSEMBLEA GENERAL DE LA FaPaC 
 
Una vuitantena d'AMPA de tot Catalunya s’han aplegat avui a Ripollet (Vallès Occidental) per definir i aprovar les línies d’actuació per als propers mesos
 
Les AMPA de Catalunya exigeixen que s’assegurin places escolars públiques per a tots els alumnes 
 
Montse Conejo és escollida nova presidenta de la FaPaC
 
 • La nova presidenta de la FaPaC va ocupar la presidència de la Federació d’AMPA de Badalona (FAMPAS) durant sis anys i ha estat una de les promotores de les plataformes Badalona Es Mou i Assemblea Groga. 
 • El programa d’actuació aprovat inclou el boicot a les proves de tercer i sisè de primària de la LOMQE que començaran a l’abril; assegurar places públiques suficients; i vetllar perquè tot alumne amb necessitats pugui accedir al menjador escolar. 
 
Barcelona, 12 de març de 2016 
 
Una vuitantena d’AMPA vingudes de tot Catalunya s’han reunit avui dissabte en l’Assemblea General que la FaPaC ha celebrat per fer balanç de l’activitat duta a terme durant el curs passat i per aprovar les bases del nou programa d’actuació de la federació per als propers mesos. L’Assemblea és el màxim òrgan participatiu i la principal trobada anual de les associacions d’arreu del país.
 
Les AMPA assistents han participat en cinc tallers sobre àrees estratègiques per incidir en l’educació. Després de debatre i compartir experiències, pares i mares han elaborat conjuntament un document de propostes i demandes concretes que han quedat incorporades al Programa d’actuació de la FaPaC per al 2016. Les AMPA han reivindicat el seu paper i la seva força per aconseguir millores reals en l’educació dels fills i filles, i han reclamat al nou Departament d’Ensenyament que escolti la veu de les famílies de les escoles catalanes. 
 
Nova presidència
L’Assemblea General ha servit per renovar part dels membres de la Junta General de la federació. El fins ara president de la FaPaC, Àlex Castillo, deixa el càrrec tot i que continuarà com a vocal de la junta. Per la seva part, Montse Conejo ha estat escollida nova presidenta de la FaPaC. En la defensa de la seva candidatura, ha empoderat les dones a ocupar càrrecs de responsabilitats i ha reivindicat el paper que les famílies per millorar les polítiques educatives. 
 
Montse Conejo porta més de deu anys implicada en el moviment de les AMPA tant a primària com a secundària, a l’Escola Llorens Artigas i a l’Institut Badalona VII, on actualment és presidenta. Va formar part del grup promotor de la Federació d’AMPAS de Badalona (FAMPAS), que va presidir durant sis anys. També ha estat promotora dels moviments Badalona Es Mou i Assemblea Groga. 
 
Les línies de treball aprovades en Assemblea marcaran l’acció política de la FaPaC dels propers mesos. Algunes de les prioritats són: 
 
MENJADOR ESCOLAR
 • Treballar per a la universalitat del menjador i l’autonomia de centres i serveis que s’ofereixin.
 • El menjador escolar s’ha de vincular al Projecte Educatiu de Centre amb l’acord de la direcció del centre i concidionar-lo a la decisió de les famílies. Els pares i mares hem de decidir allò que mengen els nostres fills i filles.
 • Promoure models de menjador sostenibles de proximitat amb una clara línia pedagògica. 
ESCOLA INCLUSIVA 
 • Sensibilitzar i informar a totes les famílies dels beneficis de la inclusió i dels drets dels infants.
 • Reivindicar la formació dins de la comunitat educativa (escola, barri, municipi,…)
 • Acompanyar, des de l’AMPA, les famílies amb fills i filles amb Necessitats Educatives Especials.
 • Continuar treballant conjuntament amb la Plataforma Escola Inclusiva Catalunya fent el seguiment dels tràmits per l’aprovació del nou decret d’escola inclusiva.
 • Treballar perquè s’adeqüin els pressupostos a les necessitats dels alumnes amb NEE i no al revès. 
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 
 • Exigir una planificació de places escolars públiques suficients així com el manteniment de places de P3 abans de les preinscripcions.
 • Incidir en la reducció de ràtio a les aules per a una millora de la qualitat educativa.
 • Garantir el pas de primària a secundària i lluitar per la construcció de nous centres de secundària.
 • Reforçar el paper i presència a les Comissions de Garanties i Admissió per obtenir amb temps la informació necessària. 
DEROGACIÓ DE LA LOMQE (Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa) 
 • Crida a les famílies perquè tinguin fermesa i contundència per continuar rebutjant la LOMQE. La federació crida a les AMPA assistents a sumar-se a la campanya de desobdiència i insubmissió a les proves de tercer de Primària (del 18 al 29 d’abril) i sisè (4 i 5 de maig). Després de l’èxit del boicot de l’any passat, la federació confia que aquest sigui l’esglaó definitiu per tombar la LOMQE.
 • Recordar als partits polítics el seu compromís de l’any 2013 per derogar la LOMQE definitivament i de forma immediata.
 • Insistir perquè en l’àmbit local i en els ajuntaments es promoguin mocions contra la LOMQE. 
PARTICIPACIÓ D’INFANTS I JOVENT A LES AMPA 
 • Activar la Comissió de Participació (tasques, formació d’adults, acompanyament a les AMPA, generació materials,…)
 • Promoure canvis legals als estatuts de les AMPA per recollir la participació infantil i adolescent.
 • Dotar de pressupost el projecte per tirar endavant la Guia-formació-espai web d’intercanvi d’experiències sobre PIA. 
ÈXIT EDUCATIU 
 • Lluitar contra l’abandonament prematur dels estudis que se situen en el 19% i vetllar pel 15% dels alumnes que no arriben als mínims de suficiència (proves PISA).
 • Vetllar pels joves que arriben als 16 anys i no es graduen o no volen continuar estudiant. S’han de contemplar mecanismes de segones oportunitats. 
SEGREGACIÓ ESCOLAR
 • Accions de foment per destipificar els centres i potenciar els centres públics.
 • Promoure l’heterogeneïtat a les escoles.
 • Exigir pla ambiciós contra la segregació escolar. 
ESCOLA 0-3 
 • Fomentar la plataforma 0-3 Catalunya 
La FaPaC també ha aprovat la seva adhesió al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. 
 
 
RECULL DE PREMSA:
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats