FAPAC

Conveni entre la FaPaC i l'Observatori de la Infància

La FaPaC i l'Observatori de la Infància de l'Hospitalet han signat un conveni de col·laboració per promoure que les AMPA de la ciutat se sumin a la Xarxa d'Observadors de Proximitat i contribueixin a millorar la realitat d'infants i adolescents.

La FaPaC ha signat un conveni de col·laboració amb l'Observatori de la Infància de l'Hospitalet (OIH) per promoure que les AMPA de primària i secundària de la ciutat esdevinguin Observadores de Proximitat i ajudin a millorar el coneixement de la realitat dels infants i adolescents de l'Hospitalet. L'acord, signat dimarts 16 de febrer, per Felipe Campos, responsable de l'Observatori de la Infància de l'Hospitalet, i Núria Muñoz, representant de la FaPaC a la ciutat, permetrà visualitzar les AMPA com a agents educatius clau que estan fent esforços per lluitar contra les desigualtats dins de les seves tasques associatives.

Qualsevol AMPA s'hi pot adherir a la xarxa, formada per persones i entitats de l'entorn social, educatiu i de lleure distribuïdes en tots els districtes de la ciutat. Per a les associacions de l'Hospitalet aquest projecte és una oportunitat perquè siguin font de primera línia en la detecció de bones pràctiques i experiències positives per fer front a les desigualtats i lluitar contra la pobresa infantil. Alhora, també seran claus per detectar necessitats i carències que afecten la infància i l'adolescència (salut, nutrició, formació, lleure...). 

Les AMPA que participin en el projecte rebran suport tècnic i associatiu per part de l'equip tècnic i de voluntaris de la FaPaC a l'Hospitalet. A més, la federació facilitarà un "formulari de suport" que els ajudarà a fer la valoració trimestral per informar de la seva tasca.

Cada AMPA participant haurà de nomenar un dels seus membre com a referent i sol·licitar al web de l'OIH la seva adhesió.

Què implica ser una AMPA Observadora de Proximitat?
  • Detectar bones pràctiques i experiències positives per lluitar-hi contra les desigualtats.
  • Detectar l'evolució de situacions de carència bàsiques dels infants i els joves (salut, nutrició, pobresa energètica) i d’altres situacions de desigualtat per accedir a la formació, lleure.
  • Informar trimestralment a l'OIH de l'evolució de la situació de vulnerabilitat dels infants i dels adolescents de l'entorn.
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats