FAPAC

La FaPaC exigeix mantenir tots els grups P3 abans preinscripció

En roda de premsa, la FaPaC ha alertat que en els últims tres cursos s'han tancat 475 grups d'infantil, dels quals el 90% són públics i només el 10% concertats. Demanem abaixar les ràtios i un mateix tracte de la pública i la concertada a l'hora d'ofertar places.
 
 
La FaPaC ha alertat que en els últims tres cursos s'han tancat 475 grups d'infantil, dels quals el 90% són públics i només el 10% concertats
  • Ensenyament maltracta l'escola pública i dona un tracte de favor als centres concertats. La federació exigeix un tractament igualitari de les dues xarxes: pública i concertada, no anunciant tancaments abans de la preinscripció en cap cas.
  • La FaPaC exigeix que es respecti el dret de les famílies a escollir escola i no es condiciona la seva demanda per l'anunci de manca de places públiques.
 
Barcelona, 11 de febrer de 2016
 
La FaPaC denuncia la política de tancaments constants de grups de P3 que el Departament d'Ensenyament està aplicant els últims cursos a les escoles públiques i que es tornarà a repetir el vinent. La conselleria s'escuda en la davallada de la natalitat i en motius economicistes. Per a la federació, darrera d'aquesta política s'amaga realment una clara voluntat de maltractar l'escola pública i donar un tracte de favor a l'escola concertada. 
 
En els últims tres cursos (del 2012-2013 al 2014-2015), Catalunya ha perdut el 4,4% del total de grups d'infantil (P3, P4 i P5), és a dir, 475 grups. D'aquests, quasi la seva totalitat, el 90%, s'han tancat a l'escola pública (424), mentre que només el 10% a la concertada (51). 
 
La política i el ritme de tancaments seguits per Ensenyament no ha tractat d'igual manera les dues xarxes: els grups d'infantil tancats a la pública representen el 6% d'aquests centres, mentre que en el cas de la concerta representen només el 2%. 
 
Davant aquestes xifres, la FaPaC denuncia el tracte discriminatori de la conselleria cap a la l'escola pública perquè si la demografia és el motiu principal per suprimir escoles i no una excusa, el tancament de grups s'hauria de fer efectiu tant als centres públics com concertats (sufragats amb fons públics). 
 
L'estratègia seguida per Ensenyament en la planificació de l'oferta inicial de places escolars és del tot intencionada i manipuladora: només s'anuncien tancaments a l'escola pública abans de la preinscripció, sense conèixer la demanda real de les famílies, mentre que no passa el mateix en el cas dels centres concertats. 
 
Amb aquesta operació totalment discriminatòria, Ensenyament tampoc respecta el principi que el mateix govern n'ha fet bandera -el dret de les famílies a escollir centre educatiu- perquè l'elecció es veu condicionada per la reducció prèvia de l'oferta. 
 
Comarques més afectades el darrer curs
Algunes de les comarques que més grups d'infantil van perdre el darrer curs són: Baix Llobregat (40), Maresme (20), Vallès Oriental (16), Baix Empordà (10 grups), Baix Camp (9),  Alt Penedès (8)
 
La FaPaC demana:
  • Mantenir l'oferta de places de P3 que tenim actualment en el procés de preinscripció.
  • Un tractament igualitari en la preinscpricó per a tots els centres educatius, públics i concertats, de manera que, en cap cas, no s'anunciïn tancaments abans de la preinscripció.
  • Aprofitar la davallada de natalitat per millorar la ràtios a l'aula, actualment a 25 o més totalment excessiva en els primers cursos d'educació infantil.  
  • Que els ajuntaments catalans defensin el manteniment de places escolars a les escoles públiques de les seves poblacions, com a garantia d'escolarització de tots els infants. 
 
  CURS 2012-2013 CURS 2013-2014 CURS 2014-2015 DIFERÈNCIA TOTAL
 

Unitats    

Educació infantil 2n cicle

Unitats

Educació infantil 2n cicle

Unitats

Educació infantil 2n cicle

Unitats

Educació infantil 2n cicle

Catalunya 10.658 10.434 10.183 -475   
Sector públic 7.521 7.355 7.097 -424   
Sector privat 3.137 3.079 3.086 -51
         

Font: Departament d'Ensenyament

 
  
 
 
 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats