FAPAC

Informe sobre l'estat de l'educació a Catalunya

L'Anuari 2013 posa en relleu els principals factors que han marcat l'evolució de l'estat de l'educació com són la crisi econòmica dels darrers anys, les reformes estructurals i els canvis al cap del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Descarregueu: L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 (pdf)

L'informe fa una anàlisi rigorosa amb dades d'alguns indicadors educatius d'interès i n'extreu algunes conclusions: 

  • El sistema educatiu català ha millorat els seus resultats educatius globals any rere any des del 2008.

  • La reducció de l'abandonament educatiu prematur s'ha reduït entre els anys 2008 i 2012 per sobre de la mitjana espanyola i europea.

  • Aquesta millora de resultats del sistema educatiu no hagués estat possible sense el professorat, tot i tenir més hores de docència, ràtios més elevades, menys personal de suport i menys salari.
  • La despesa pública en educació a Catalunya és inferior a la mitjana europea i fa que les xifres comprometin la inversió necessària en polítiques d'equitat per assolir l'èxit educatiu. 
 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats