FAPAC

Estudi sobre causes del fracàs escolar i propostes de millora

El Projecte Educatiu MILLOREM és una iniciativa que sorgeix de l’Associació Educativa i Formativa TBCLASS de Les Franqueses del Vallès i té lloc en els centres de secundària de Catalunya.

L'objectiu de l'estudi és detectar els factors que impedeixen als alumnes de secundària aconseguir l’èxit escolar, així com proposar mesures que facilitin la millora de la seva situació educativa i el seu aprenentatge.

* Descarregueu l'estudi MILLOREM aquí.

La recerca ha permès obtenir dades molt interessants i detectar els punts dèbils del nostre sistema educatiu. Algunes conclusions són aquestes:

 • Un estudiant desmotivat mostra un menor interès per aprendre i no troba utilitat al que s'explica a classe. La motivació depèn, en bona mesura, del paper dels docents i de les famílies.
 • Cal fomentar l'esforç de l'alumne com a eina imprescindible per assolir l'èxit escolar. A mesura que els alumnes superen cursos de l'ESO, el percentatge que no repassa la feina diària augmenta.
 • Cal un esforç per fer una correcta transició i adaptació de Primària a Secundària.
 • Els alumnes mostren una manca creixent de confiança en el futur i una manca d'expectatives. Cada cop més alumnes de 15 i 16 anys no volen ni tenen ganes de continuar els estudis. 
 • La societat és diversa i la realitat a les aules tambe. Per això, l'existència d'aules massificades no possibilita l'adequat aprenentatge que necessiten els alumnes. 
 • Cal explicar als alumnes que hi ha una correlació entre el que aprenen i la realitat que viuen.
 • Cal una detecció precoç per un tractament adequat de qualsevol trastron d'aprenentatge i posar-hi recursos per a cobrir les necessitats.
 • L'autoestima és un factor important que pot determinar l'èxit en els estudis i és la imatge que cadasccú té de sí mateix.
 • La família és l'entorn on comença el procés educatiu i el seu exemple i conductes marcaran el desenvolupament futur. És important dedicar temps als fills i buscar espais per educar-los. És fonamental l'existència d'un treball conjunt entre família i centre escolar. 
 • L'educació és la base de tota societat i ha de ser una de les principals prioritats dels pares i mares malgrat els canvis en l'estructura i funcionament de la família que estem vivint.
 • Cal evitar l'existència dels professors miops: aquells que no veuen més enllà del rendiment acadèmcia mesurat per a nota de l'examen.
 • No hem de renunciar a fer una escola de qualitat i per això cal confiar i valorar la tasca del professorat.

 

 

 

 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats