FAPAC

Consideracions sobre la jornada escolar a tenir present

La FaPaC ha fet arribar a les AMPA la següent informació sobre la jornada escolar per si en algun moment de les pròximes setmanes pot ser de la vostra utilitat. 

Des de la federació hem preparat un document -Eines d'AMPA- amb informació més detallada on trobareu algunes eines i arguments per encetar i debatre sobre aquest tema amb les famílies i membres de l'AMPA. Aquest document el publicarem en breu i el presentarem públicament a tothom. Fins aleshores us traslladem aquestes consideracions perquè les tingueu presents.

En el cas que el consell escolar decideixi presentar la sol·licitud per demanar la jornada compactada, amb la presentació d'un Projecte Educatiu concret, la posició de l'AMPA i dels pares i mares representants de les famílies al Consell Escolar són CABDALS. Si es dóna aquest cas, que el centre vulgui encetar aquest projecte, la nostra recomanació és que les valoracions i posicions que defenseu sempre quedin recollides en l'acta del Consell Escolar corresponent.

D'altra banda, heu de tenir present que:

  • Aquest és un debat que només es planteja a l'escola pública. L'escola concertada fa i farà jornada partida. Vigilem amb els cants de sirena d'aquells que escolaritzen els seus fills a la xarxa concertada, però volen jornada intensiva a l'escola pública. 
  • No està demostrat científicament que la Jornada Contínua millori el rendiment escolar, en canvi sí està demostrat científicament que quan més temps els nens i nenes estan a l'escola, amb temps de qualitat, milloren el seus resultats. Hem d'apostar pel model de jornada que realment pot millorar l'aprenentatge dels nostres fills i filles.
  • L'OCDE i altres organismes internacionals alerten que la compactació de la jornada escolar pot comportar riscos, ja que és un factor agreugant de les desigualtats educatives i socials.
  • No és cert que a tota la resta de l'estat espanyol i d'Europa s'estigui fent jornada contínua.
  • La mirada ha de ser col·lectiva i no individual a l'hora de tractar els temes com aquest. El debat sobre la jornada escolar no ha de ser una confrontació entre els membres de la comunitat educativa, especialment professors i pares i mares, sinó que és imprescindible recollir l'opinió de totes les parts implicades en el canvi, ja que té implicacions educatives i socials.
  • Cal una sensibilitat social en tractar aquests temes. No podem permetre l'estalvi que es farà en beques menjador i que afecta especialment els sectors més desfavorits, en un moment com l'actual en el qual un 26% dels menors estan en risc d'exclusió social. A l'hora de dissenyar un bon model de jornada escolar s'han de preveure els impactes pedagògics i socials així com de funcionament organitzatiu. 
  • Un canvi promogut per l'administració en una època de crisi com aquesta busca estalviar, no millorar l'escola. Atenció a la cartera. El canvi de jornada escolar hauria d'estar relacionat amb el projecte educatiu del centre i no només tenint en compte un estalvi econòmic.
  • En cas que es faci el canvi de jornada escolar, és important fer-ne un seguiment mitjançant l'avaluació tant del procés com dels resultats, tant acadèmics com relacionats amb el benestar quotidià.

 

Més imatges


FAPAC. Tots els drets reservats