FAPAC

Valoracions de la FaPaC sobre el calendari escolar

La FaPaC us informa que el Departament d'Ensenyament ha fet públic els detalls del nou calendari escolar. La FaPaC ha expressat les seves reivindicacions en les reunions del Consell Escolar de Catalunya, centrades en reclamar una hora diària complementària en tots els centres públics i en exigir recursos suficients per assolir l'èxit escolar.

Aquests són els principals detalls del calendari escolar per al curs vinent 2011-2012:

  • El curs començarà el 12 de setembre, tant a l'educació primària com a secundària.
  • La data de final de curs serà el 22 de juny, mentre que els exàmens de recuperació del setembre (proves extraordinàries) per a l'ESO i primer de batxillerat seran els dies 4 i 5 de sembre del 2012. En el cas dels cicles formatius i segon de batxillerat aquestes proves es faran el mes de juny després de les proves ordinàries. 
  • L'horari escolar serà de jornada partida de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 hores, tot i que els centres que ho demanin i ho justifiquin podran acabar a les 16.00 o a les 17.00 hores.
  • Els centres que determini el Departament d'Ensenyament disposaran d'una hora diària més per a tots els alumnes.
  • Pel que fa a les vacances, l'aturada per Nadal es farà entre el 22 de desembre i el 8 de gener, ambdós inclosos (el 7 de gener, endemà de Reis, torna a ser festiu). La Setmana Santa serà entre el 2 i el 9 d'abrl, ambdós inclosos.
  • Els centres disposaran de 5 dies de lliure disposició que es podran fer repartits en els diferents trimestres o bé compactats en una mateixa setmana. 


La FaPaC ha traslladat les seves reivindicacions i propostes al calendari escolar en les diferents comissions del Consell Escolar de Catalunya i en el ple, celebrat dimarts passat.

La federació ha presentat un VOT PARTICULAR amb les seves consideracions per tal de deixar palesa l'opinió de les famílies en el dictamen que fa aquest organisme. L'objectiu ha estat que es tinguin en compte les nostres demandes i propostes.

  • Quant a la data d'inici de curs, la FaPaC havia proposat començar les classes el dia 12 de setembre, ja que no es contemplen mesures com els ajuts i les beques per activitats extraescolars a realitzar en els dies de lliure elecció tal com sempre havíem demanat.
  • La nostra proposta d'horari escolar és l'actual, de 9 a 12 i de 15 a 17 hores, per tal de garantir el bon funcionament del servei de menjador en els centres i com a millor opció també per als alumnes que van a casa a dinar.
  • Pel que fa a complementar l'horari lectiu amb una hora diària més, la FaPaC ha reclamat que TOTS els centres públics puguin disposar d'aquesta hora per desenvolupar les habilitats que afavoreixen l'assoliment de les comptències bàsiques. Actualment ja es fa aquesta hora diària a tots els centres públics i, per tant, hem valorat que cal continuar-la perquè, entre d'altres motius, suposa més hores de classe per als alumnes i serveix per igualar les condicions d'escolarització entre totes les escoles que reben fons públics.


La FaPaC espera que el Departament d'Ensenyament ens faci arribar, tal com s'ha compromès, els criteris i recursos que utilitzaran per garantir el reforç escolar i l'atenció individualitzada dels alumnes per tal d'assolir l'èxit escolar.

 


FAPAC. Tots els drets reservats