FAPAC

Premis Angeleta Ferrer a la innovació educativa

LogoL'Ajuntament de Reus convoca els XI Premis Angeleta Ferrer a la Recerca i la Innovació Educatives per promoure projectes vinculats a la ciutat de Reus i la seva àrea d'influència.

Participació oberta fins al 31 de març de 2011.

Els premis preveuen un import total de 8.000 euros, que es distribueixen en les següents categories: un primer premi de 4.000 euros; un segon premi de 2.000 euros i dos accèssits de 1.000 euros.

 

Els criteris segons els quals es valoraran els projectes són els següents:

- La validesa i l'originalitat en el desenvolupament tècnic del projecte i la seva viabilitat

- Aspectes innovadors tant per la temàtica com per la metodologia i els recursos implicats

- Projectes que suposin una millora de la qualitat educativa, la cohesió i el progrés social

- La implicació de la comunitat educativa o d'un grup de centres i/o entitats del territori

- La relació amb l'entorn i les seves organitzacions

- La integració transversal de la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats.

 

Les persones o grups interessats a presentar treballs als Premis Angeleta Ferrer cal que els presentin a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Reus abans de la 1 del migdia del dia 31 de març de 2011.


FAPAC. Tots els drets reservats