FAPAC

Comunicat Vaga

La FaPaC expressa la seva decepció en front a la vaga del dia 14 de febrer

Logo FaPaCEn relació a la vaga de l'ensenyament pre-universitari que dijous 14 de febrer secundaran alguns docents i  estudiants, la FaPaC fa les següents consideracions:

  1. La vaga no és la via adequada per incidir sobre la futura Llei d'Educació Catalana. De moment no es coneix cap avantprojecte o esborrany de la llei sino un document per al treball i el debat. I el que ara cal es discutir-ho i fer aportacions, com ha fet la FaPaC.
  2. Pensem també que el procés obert per la Conselleria d'Educació no és el més adequat. Com a actors principals del sistema educatiu d'aquest país pensem que tant l'administració educativa com la resta d'agents participants del sistema ens hem de posar a l'altura dels reptes de futur que tenim endavant.
  3. La vaga pot causar importants distorsions a l'ensenyament i a les famílies que hem apostat per l'educació pública.

Com a pares i mares d'alumnes del sistema públic d'educació ens sentim decebuts:

Decebuts perquè, sobre les sòlides bases del Pacte Nacional per l'Educació (del qual participen alguns dels sindicats convocants d'aquesta vaga), la Conselleria d'Educació no ha estat capaç d'avançar en la construcció d'un Servei Públic Educatiu durant els dos anys que porta de vigència. El Pacte obre expectatives de trencar d'un cop la dualització i perill de segregació del sistema educatiu actual, però el document de bases de la futura llei deixa fora molts dels acords assolits i introdueix conceptes nous com per exemple noves tipologies de centres educatius.

Decebuts també per l'actitud dels sindicats convocants d'aquesta vaga. Pensem que no s'han esgotat les vies de participació conjunta i esperem que no s'anteposin interessos de tipus corporatiu per davant d'unes reformes necessàries, d'acord amb tots els diagnòstics del sistema (el replantejament de la carrera docent; una major autonomia dels centres; la descentralització i l'articulació de zones educatives coherents; un sistema de centres públics integrats; i uns equips directius formats adequadament, amb incentius clars i sotmesos al control social a través dels Consells Escolars).

Decebuts, en definitiva,  per la situació actual; en la qual el nostre sistema educatiu necessita avançar per assegurar als nostres fills i filles les màximes competències possibles, dins d'un sistema que asseguri l'equitat i la qualitat a l'hora.

Volem fer saber als pares i les mares d'alumnes que durant aquesta jornada hi ha serveis mínims, i que en el cas d'alumnes d'ESO i Batxillerat menors d'edat l'absència dels centres educatius ha de ser degudament autoritzada pel pare, mare o tutor.


FAPAC. Tots els drets reservats